Om oss

Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd och vårt arbete är en reaktion på ett konkret samhällsproblem, mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

Svea Kvinnojour är en trygg plats för kvinnor, tjejer och deras barn vilka är utsatt för mäns våld och är i behov av stöd. Kvinnojouren är även mötesplats för kvinnor och tjejer som vill arbeta för kvinnors och tjejers rättigheter.

Om-oss Svea Kvinnojour

Vår verksamhet riktar sig till Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekebergs kommun. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och vilar på en feministisk grundsyn. Vårt syfte är att ge stöd till kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för mäns våld. 

Vi erbjuder råd och stöd till kvinnor och barn som utsätts för mäns våld. Vi ökar kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Vi verkar för kvinnofrid. Vi är kvinnoseparatistiska vilket innebär att i vår förening är vi bara kvinnor. 

Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd är en idéell förening som startade 2017. 

Vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym.