Välkommen till Svea kvinnojour i Kumla med omnejd!

Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym!

Svea kvinnojour i Kumla med omnejd bjuder in till höstens studiecirkel för kvinnor
med start onsdagen den 8 september i Studiefrämjandets lokal på Hagendalsv. 18 i
Kumla kl.18-20. Studiecirkeln är gratis för medlemmar och medlemskap kostar 100
kr/år. Syftet är att dela med oss av statistik, kvinnorörelsens erfarenheter och kunskap jämte vetenskaplig forskning om mäns våld mot kvinnor. Vi lägger stor vikt på det goda samtalet och diskussioner som för oss framåt. Vi har mycket trevligt tillsammans, det bjuds på fika och systerskap!

Vi anpassar oss efter Coronarestriktioner och nytt för denna gång är att det går att samla på sig en hel cirkel över två terminer, i vår kommer nya tillfällen. Sjukdom och karantän ska inte hindra er från att vara med, ni kommer när ni kan och material kommer att finnas tillgängligt i pdf-form inför vart tillfälle så ni kan hänga med på distans om det behövs.

Vi riktar oss till dig som vill öka din kunskap i samhällsfrågor som rör mäns, hot våld och kontroll. Inga krav ställs på deltagare – det är upp till dig när, var och hur du använder din kunskap och erfarenhet! Vi behöver bli fler som arbetar ideellt som jourkvinnor vilket vi kommer att påvisa under hösten. Välkommen!

– 8/9 Kvinnorörelsens historia och utveckling – vi fokuserar på de senaste 100 åren men
gör nedslag i historien som är relevanta för dagens samhälle.
– 15/9 Mäns våld mot kvinnor och vad är våld – vi går igenom definitioner, statistik och
våldets följder.
– 22/9 Varför går hon inte? – Vi tar upp den vanliga frågan och den komplexa verklighet
kvinnor utsatta för hot, våld och kontroll lever i.
– 29/9 Barn, våld och vårdnad – vi tar upp vad som händer när det finns barn med i
bilden.
– 6/10 Sexuellt våld, porr och prostitution – vi tar bland annat upp utsatthet,
människohandel och samhällseffekter.
– 13/10 Ekonomiskt våld och följder av mäns hot, våld och kontroll – vi fördjupar oss i
vad detta kostar kvinnan, barnen och samhället på kort och lång sikt.
– 20/10 Våld och mord i hederns namn – vi tittar närmare på hur mäns hot, våld och
kontroll påverkas.
– 27/10 Digitalt våld och säkerhet – vi tar upp den snabbt digitaliserade värld vi lever i
och visar på exempel hur hot, våld och kontroll kan utövas via mobil, dator och sociala
medier.
– 10/11 Hur bemöter vi en våldsutsatt kvinna? – vi tar upp hur vi stöttar och hjälper
kvinnor i kvinnojouren med stödsamtal.
– 17/5 Feminism, kvinnorörelsen och samhället – vi tar upp definitioner, fördomar och
diskuterar det vi lärt oss under hösten.

Håll koll på oss i sociala medier! Vi finns tillgängliga via mail och messenger, vi svarar så snart vi kan. 

Jourtelefonen är bemannad kl.09.00-.13.00 vardagar! Tveka inte att söka stöd och hjälp, kan inte vi hänvisar vi vidare vid behov!

Kontakta oss på telefon: 070-261 85 76
Maila oss: info@sveakvinnojour.se

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram