Välkommen till Svea kvinnojour i Kumla med omnejd!

Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym!

Jourtelefonen är bemannad kl.09.00-.13.00 vardagar! Tveka inte att söka stöd och hjälp, kan inte vi hänvisar vi vidare vid behov!

Kontakta oss på telefon: 070-261 85 76     Maila oss: info@sveakvinnojour.se

Följ oss på Facebook         Följ oss på Instagram

God jul och Gott Nytt År!

Vi har under sommaren 2022 genomfört ett valårsprogram med 5 offentliga träffar av olika slag, vi har mött politiker på olika nivåer, yrkesverksamma och allmänheten. Starka kvinnor har berättat om hur det är att leva under hot, våld och kontroll under dessa tillfällen. Vi önskar nu ytterligare lyfta de frågor vi saknar i debatten, läs gärna vår debattartikel nedan.

Vi kräver ökad kunskap om våld för alla som möter utsatta kvinnor, utan undantag!

Inför valet 2022 har vi, Svea kvinnojour i Kumla med omnejd, valt att lyfta vårt ämne med politiker, yrkesverksamma och allmänheten i Sydnärke. Vi har mötts i Kumla sjöpark, på Folkan i en paneldiskussion med politiker på främst regionnivå och på Kumla torg i valstugorna. Vi har bjudit in tidigt, mailat och ringt. Deltagande utlovas, men få kommer och vi undrar varför intresset för kvinnor utsatta för hot, våld och kontroll är så lågt? När vi möts öga mot öga finns intresset, men sen…

I partiprogrammen är punkterna som rör de utsatta kvinnorna inga, få eller flera. Straff, rättsväsendet och dömda förövare står i fokus liksom långsiktiga förslag om jämställdhet. Det är viktiga frågor, men vi ser hur få av förslagen på kort tid skulle påverka de kvinnor som inte har polisanmält sin förövare, med andra ord fd eller nuvarande partner. Enligt BRÅ polisanmäls uppskattningsvis 20% av våldsbrott mot kvinnor, för sexuellt våld uppgår skattningen till 88-95%, det så kallade mörkertalet. Varför påtalas mäns våld mot kvinnor så ensidigt med fokus på de få förövare som döms? Hur hjälper det kvinnor som är i en relation där hot, våld och kontroll pågår och kommer att pågå även efter att relationen är officiellt avslutad? Eller de som inte vågar berätta? Eller de som stannar kvar för att skydda sina barn från en förövare utan gränser och inte vågar lämna barnen själva med mannen?

Vi möter kvinnorna, hör vad de säger, ser konsekvenserna av mötet med samhället. Vi är med på möten, kvinnorna återger möten med samhället där de inte blir trodda, där bevisningen inte räknas, där de som ska vara opartiska tar parti, där bemötande och hantering många gånger är kränkande och obegripligt. Detta måste förändras – NU!

Nedan följer våra krav på samhället:

  1. Ökad kunskap om våld för alla som möter utsatta kvinnor, utan undantag. Regelbunden fortbildning, särskilt för socialtjänsten, där vi ser hur det tas parti, förståelsen för våldsutsatthet många gånger är bristfällig, kvinnor och barn lämnas mitt i eländet och inte får den hjälp de behöver. Lyssna på forskningen, kvinnorörelsen, de utsatta kvinnorna och deras barn, se bristerna i den egna organisationen och rätta till!
  2. Maximera kunskapen om hot, våld och kontroll i utbildning som tex socionom, låt dem möta utsatta, se effekterna redan under utbildningen och varför inte lämplighetspröva studenterna.
  3. Se eftervåldet som ofta har fokus på ekonomiskt och psykiskt våld förutom att kontrollera/straffa kvinnan via barnen.
  4. För in ekonomiskt våld i kvinnofridsbrottet! Utbilda, ligg steget före, täpp till luckor i lagen och i regelverk. Ekonomiskt våld innebär i stort att kontrollera/straffa kvinnan via ekonomi. Det sker tex via lån i kvinnans namn, bedrägerier, felaktiga bodelningar, godtyckligt underhåll, juridiska kostnader läggs på kvinnan från återkommande stämningar och liknande.
  5. Bank-id är ett stort problem för kvinnor utsatta för ekonomiskt våld och behöver ses över. I dagsläget står kvinnor rättslösa när mannen använder hennes legitimering oavsett hur han kommit över den.
  6. Försäkringskassan bör utifrån inkomst sätta nivåerna på underhåll och då inte bara lägsta möjliga. I dagens läge har redan utsatta kvinnor som inte går via Tingsrätten (och får rätt) ett underläge och svårt att driva sin sak. I samband med fastställande av underhåll borde även staten tillhandahålla kostnadsfria bodelningsmän per automatik för att säkerställa rättvisa bodelningar.

Kvinnor och barn som tidigt får hjälp kostar stat och kommun mindre i form av myndighetsutövning, sjukskrivningar, bidrag och sjukvård. Lagstifta och skapa regelverk för att kvinnor och barn ska återfå trygghet, kontrollen över sina liv och möjligheten att gå vidare efter en relation med en man som utövar hot, våld och kontroll.

Svea kvinnojour i Kumla med omnejd 1 september 2022