Välkommen till Svea kvinnojour i Kumla med omnejd!

Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym!

Jourtelefonen är bemannad kl.09.00-.13.00 vardagar! Tveka inte att söka stöd och hjälp, kan inte vi hänvisar vi vidare vid behov!

Kontakta oss på telefon: 070-261 85 76     Maila oss: info@sveakvinnojour.se

Följ oss på Facebook         Följ oss på Instagram

Vi har lyckosamt fått sökta medel från Socialstyrelsen och kommer därför att ha möjlighet att bjuda in
till kostnadsfria föreläsningar under 2023.

Vårt syfte är att öka kunskap, förståelse och skapa kontaktytor mellan alla oss som är verksamma inom området. Var kväll inleds med föreläsning, sedan kaffe och efterföljande workshop/fördjupning för de som vill stanna kvar och samtala med oss, föreläsare och varandra. Plats: Alla inbokade föreläsningar kommer att hållas i Alléskolans aula, Hallsberg.

I år önskar vi påvisa vardag och verklighet för grupper som sällan kommer till tals eller omtalas i den mån det borde. Under våren kommer vi att särskilt lyfta eftervåld vilket enkelt kan förklaras som det våld som sker efter separationen och när samhället anser att våldet borde ha tagit slut och våld mot äldre kvinnor som även innefattar våld från fler förövare än tidigare eller nuvarande man. Till hösten
kommer vi att fokusera på kvinnor i beroende och missbruk vilka kan sägas vara utsatta i kubik, i synnerhet vid drogbruk. Vi har inte alla datum klara inför hösten, men snart…

26 april kl.18-20 Eftervåld
Sara Skoog Waller, universitetslektor, filosofie doktor i psykologi vid Gävle högskola. Sara kommer
under kvällen att tala om sin forskning och rapporten från 2022 Utan mig är du helt ensam –
kvinnors levda erfarenheter av omgivningens och samhällets ensamgörande i spåren av mäns
våld och eftervåld.

8 maj kl.18-20 Våld mot äldre
Linda Johansson, docent och avdelningschef Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan Jönköpings
universitet. Linda kommer under kvällen att tala om äldre kvinnor med kognitiva problem i
kombination med våld av olika slag.
Linda förekommer i en av de första böckerna på ämnet från 2022, Äldre personers utsatthet för våld
i nära relationer: interprofessionella perspektiv.

16 maj kl.18-20 Våld mot äldre
Tantjouren Norrköping kommer och talar om äldre kvinnors våldsutsatthet och vilka skillnaderna kan
vara jämfört med yngre kvinnor. De delar med sig av sin erfarenhet och vi räknar med en mycket
givande kväll med värme och verklighetsförankring