Välkommen till Svea kvinnojour i Kumla med omnejd!

Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym!

Svea kvinnojour i Kumla bjuder in till ett sommarprogram med ambitionen att lyfta några av kvinnorörelsens viktigaste frågor i valrörelsen och i samhället. Vad behöver förändras och hur, står i fokus. Vi kommer att belysa mäns våld mot kvinnor med hjälp av forskare, yrkesverksamma, utsatta kvinnor och kvinnojoursrörelsen erfarenheter.

Onsdagen 18 maj kl.18-20, Kumla sjöpark – Yrkesverksammas tolkningsföreträde

Kvällens ämne är bristen på kunskap och förståelse för våld som utsatta kvinnor möter när de söker hjälp hos samhällets instanser. Vi förväntar oss att tex handläggare på Socialtjänsten ska känna till olika slags våld och hur dess konsekvenser ter sig, vi förväntar oss att hot, våld och kontroll ses för vad det är – ett brott. Vi förväntar oss att bli lika behandlade oavsett om vi är man, kvinna, utlandsfödd, har en funktionsnedsättning eller helt enkelt är mycket upprörd. Tyvärr vittnar kvinnor om godtycklighet, kunskapsbrister och negativa attityder när de söker samhällets stöd. Socialtjänstlagens tolkningsutrymme påverkar många kvinnor negativt och de påtalar vikten av att träffa en handläggare med rätt kunskap, förståelse, attityd och kanske mest avgörande rätt kommun.

Onsdagen 1 juni kl.18-20 Kumla sjöpark – Eftervåldet, när samhället förväntar sig lugn och ro

Kvällens ämne påtalas av alla kvinnor vi möter, när relationen är avslutad och samhällets insatser är avslutade fortsätter hot, våld och kontroll. Vi fördjupar oss i vad eftervåld är och hur det kan te sig. Barnen, boendet, umgänget, vårdnaden, samarbetet, ekonomin och digitala möjligheter påverkar de utsatta kvinnorna många gånger livet ut. Kvinnor förväntas ”vara glada att de kom därifrån” och sedan stå med kostnaderna efter relationen, kostnader i form av försämrad ekonomi och hälsa, rädsla, otrygghet, tid och energi. Vilket stöd finns idag för eftervåldet och vad behöver förändras är en av kvällens centrala frågor.

Onsdagen 15 juni kl.18-20 Paneldiskussion: Moment 22, Våldsutsatta kvinnors vardag och mötet med samhället

Moderator: Lars Ströman, politisk redaktör NA

Ämne 1. Våld är inget undantag

Vi utgår från Jämställdhetsmyndighetens nya rapport Våld är inget undantag och talar om brister i förväntad kunskap hos yrkesverksamma, attityder och bemötande. Hur ska samhället och i synnerhet rättsväsendet möta kunskapsbrist hos yrkesverksamma som i olika instanser möter våldsutsatta kvinnor? Vad behöver samhället göra för att möta våldsutsatta kvinnors behov och rättssäkerhet? Vilka frågor faller idag mellan stolarna och lönar sig inte att ta upp i tex Tingsrätten utan att ses som drivande av konflikt eller ej samarbetsvillig?

 Ämne 2. När samhället sviker och att inte bli trodd på – ett större trauma än våldet i sig

Vi utgår från en helt ny studie från Högskolan i Gävle av Sara Skoog Waller doktor i psykologi, Utan mig är du helt ensam. Vi talar om dagsläget och vikten av att möta rätt handläggare, att bli trodd på och de konsekvenser som problemet leder till. Hur kan bemötandet förbättras för våldsutsatta kvinnor? Varför är inte kvinnorna betrodda, attityder och förväntningar? Vad leder denna rättsosäkerhet till för kvinnorna, barnen och samhället i stort?

Ämne 3. Eftervåld – digitalisering, paragrafrytteri och tänjande av gränser

När relationen är över och samhällets insatser att hjälpa kvinnan och barnen är över fortsätter ofta hot, våld och kontroll. Barnen, umgänget, boendet, bodelningen, underhåll, ekonomi med mera används som vapen mot kvinnan för att försvåra, hindra och begränsa. Detta blundar samhället för trots att i stort sett alla kvinnor vi möter påtalar problemet. Vi talar om olika sätt att utöva eftervåld, vad sker i dag och vad behöver ses över för att hindra detta? Hur kan detta våld lagföras, krävs det förändringar i lagstiftning? Ekonomiskt våld som i dag kan utföras i stort sett utan påföljd, hur kan det hanteras?

31 augusti kl.16-18 Kumla torg, vi lyfter våra frågor i valstugorna

Vi samlas vid fontänen och tar sedan våra frågor med de olika partiernas representanter, därefter samlas vi och sammanfattar.

 

7 September Kumla torg kl.16-18 Sammanfattning och presentation av krav, förslag och erfarenheter.

Vi sammanfattar sommarens ämnen och frågor, svar och resultat av våra ansträngningar, vi informerar press och annan media. Vi presenterar en debattartikel och kräver förändring på såväl lokal som nationell nivå.

Jourtelefonen är bemannad kl.09.00-.13.00 vardagar! Tveka inte att söka stöd och hjälp, kan inte vi hänvisar vi vidare vid behov!

Kontakta oss på telefon: 070-261 85 76
Maila oss: info@sveakvinnojour.se

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram