Aktuellt

Varmt välkomna till oss på Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd! Vi bjuder på fika och trevliga samtal om svåra ämnen, du får möjlighet att veta mer om oss och vår verksamhet. Vi utbyter erfarenheter, knyter nya kontakter och vid behov genomförs samtalsstöd till kvinnor utsatta för hot, våld och kontroll.

Vill du komma och vara med en kväll för att se hur vi arbetar? Besök oss gärna på onsdagar i vår lokal på Hagendalsvägen 18 i Kumla mellan klockan 18.00-20.00. Hör av dig först, ibland är vi ute på besök av olika slag. Har du särskilda frågor om vår verksamhet får du gärna höra av dig.

Förra året 2023 var så givande med offentliga föreläsningar och i år fortsätter vi med olika slags evenemang. Vi har kroppen som tema i år och kommer att ta upp fysiska och psykiska konsekvenser av hot, våld och kontroll, vi kommer att samarbeta på olika vis med andra föreningar. Håll utkik för det kommer mycket roligt och angeläget!

Lördagen 16 mars arrangerades en kurs i självförsvar i samarbete med Kumla kampsportförening och Örebro tjejjour, en mycket trevlig dag som kommer att upprepas. Drygt 25 tjejjer och kvinnor deltog, fick djupare kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt, det var full fart på mattan! P4 radio Örebro kom och var med en stund, lyssna på de två inslagen: https://sverigesradio.se/avsnitt/2344662?fbclid=iwar32zfmvieup6cfjmpklyvmypd0mtxdthzymqypanlsqtiqgffi3vn8dqbo

https://sverigesradio.se/artikel/kurs-i-sjalvforsvar-starker-ortens-tjejer-maste-hitta-tryggheten?fbclid=iwar1rblpma3ussoogafagb6wyw7bbrujkn7krznhjk8feoyjk7u8dy9cly8u

Förra årets föreläsningar

Foto: Magnus Ragnvid Bookmark förlag

Frida Boisen, 20 November, Biografen Folkan i Kumla

Frida föreläste om kvinnors utsatthet och hälsa.

Mona Sahlin från Speakers and Friends

Mona Sahlin, 5 December, Biografen Folkan i Kumla

Mona föreläste om kvinnors utsatthet som offentlig person.

Extra föreläsning och samtal om barn och unga kvinnors utsatthet, 12 December
Fylstakyrkan i Kumla kl. 18-20

Lotta Thorsén – författare och journalist
Jasmin Kara – artist och författare
Moderator Malin von Wachenfeldt – en av initiativtagarna till Svea Kvinnojour och med stor erfarenhet från området.

Kostnadsfria föreläsningar våren 2023

Vi har lyckosamt fått sökta medel från Socialstyrelsen och kommer därför att ha möjlighet att bjuda in till kostnadsfria föreläsningar under 2023.

Vårt syfte är att öka kunskap, förståelse och skapa kontaktytor mellan alla oss som är verksamma inom området. Var kväll inleds med föreläsning, sedan kaffe och efterföljande workshop/fördjupning för de som vill stanna kvar och samtala med oss, föreläsare och varandra. Plats: Alla inbokade föreläsningar kommer att hållas i Alléskolans aula, Hallsberg.

I år önskar vi påvisa vardag och verklighet för grupper som sällan kommer till tals eller omtalas i den mån det borde. Under våren kommer vi att särskilt lyfta eftervåld vilket enkelt kan förklaras som det våld som sker efter separationen och när samhället anser att våldet borde ha tagit slut och våld mot äldre kvinnor som även innefattar våld från fler förövare än tidigare eller nuvarande man. Till hösten kommer vi att fokusera på kvinnor i beroende och missbruk vilka kan sägas vara utsatta i kubik, i synnerhet vid drogbruk. Vi har inte alla datum klara inför hösten, men snart…

Eftervåld 26 april

26 april kl. 18-20

Sara Skoog Waller, universitetslektor, filosofie doktor i psykologi vid Gävle högskola. Sara kommer under kvällen att tala om sin forskning och rapporten från 2022 Utan mig är du helt ensam – kvinnors levda erfarenheter av omgivningens och samhällets ensamgörande i spåren av mäns våld och eftervåld.

Våld mot äldre

8 maj kl. 18-20

Linda Johansson, docent och avdelningschef Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan Jönköpings universitet. Linda kommer under kvällen att tala om äldre kvinnor med kognitiva problem i kombination med våld av olika slag.

Linda förekommer i en av de första böckerna på ämnet från 2022, Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: interprofessionella perspektiv.

Våld mot äldre

16 maj kl. 18-20

Tantjouren Norrköping kommer och talar om äldre kvinnors våldsutsatthet och vilka skillnaderna kan vara jämfört med yngre kvinnor. De delar med sig av sin erfarenhet och vi räknar med en mycket givande kväll med värme och verklighetsförankring

Studiecirkel i kvinnojour-kunskap

Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd genomför en studiecirkel i kvinnojourskunskap under våren 2020 på onsdagar kl. 18-20, Torsgatan 1-3, Kumla. Denna kurs kommer att börja i mars, närmare datum kommer inom kort. Se info nedan och håll gärna utkik på vår Facebooksida för nytt startdatum.

Studieirkelns innehåll: Vi erbjuder kunskap om vår verksamhet och hur du kan engagera dig hos oss eller inhämta kunskap för egen del. Vill du bli en aktiv jourkvinna i vår verksamhet vill vi att du har grundläggande kunskap om vårt ämne. Vi uppskattar samtal och diskussioner och uppmuntrar till all slags utbildning på ämnet, dina förkunskaper kanske är precis vad vi behöver!

Vi kommer att tala om könsmaktsordning, feminism, kvinnohistoria, våld, våldets former och våldets normaliseringsprocess. Vi kommer också att tematisera lagstiftning, våld i hederns namn, härskartekniker samt psykisk ohälsa. Vi kommer även att prata om samtalsmetoder. Utbildningen är öppen för kvinnor och tjejer som vill veta mer om dessa frågor. Ingen föranmälan krävs.

Bjud gärna in vänner och bekanta som du tror kan vara intresserade. Varmt välkomna!

Vill du få information om våra föreläsningar eller annat aktuellt? Vänligen fyll i formulär nedan.