Om oss

Svea kvinnojour – i Kumla med omnejd 

Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd är en ideell förening som startade 2017, vår verksamhet riktar sig till Kumla, Hallsberg, Askersund och Lekebergs kommun. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och vilar på en feministisk grundsyn. Vårt syfte är att ge stöd till kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för mäns våld.

Vårt arbete är en reaktion på ett konkret samhällsproblem, mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Kvinnojouren är en trygg plats för kvinnor, tjejer och deras barn vilka är utsatta för mäns våld och är i behov av stöd. Jouren är även en mötesplats för kvinnor och tjejer som vill arbeta för kvinnors och tjejers rättigheter.

Vi erbjuder råd och stöd till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Vi ökar kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Vi verkar för kvinnofrid. Vi är kvinnoseparatistiska vilket innebär att i vår förening är vi bara kvinnor.

Vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym.

Jourtelefon: 076-104 75 33

E-post: kumlakvinnojour@gmail.com

Facebook: Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd

Hemsida: sveakvinnojour.se